Hệ thống tuần tra bảo vệ là gì?

Hệ thống tuần tra bảo vệ là một hệ thống để ghi lại hoạt động công việc của nhân viên trong nhiều lĩnh vực. Như nhân viên bảo vệ tuần tra tài sản chủ quản. Nhân viên tuần đường sắt, kỹ thuật viên theo dõi môi trường kiểm soát khí hậu.Nhân viên cai ngục kiểm tra khu vực tù nhân,…